Olimpia 6000

Postęp technologiczny gwarantujący szczelność zamknięcia opakowania przy użyciu zaawansowanego systemu zgrzewania ultradźwiękami. Zgrzewanie poprzez produkt oparte na samooczyszczaniu się powierzchni zgrzewanych poprzez ultradźwięki. Redukcja kosztów energii i materiałów opakowaniowych nawet o 40%. System gotowy do pracy bez wstępnego dogrzewania. Brak podgrzewania produktu przez grzałki. Zwiększenie wydajności w stosunku do tradycyjnej metody. Łatwość czyszczenia i ograniczone czynności operacyjno - serwisowe.